28 Yıllık Kimya Kültürü

1994 yılından başlayarak kimya sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ülkemizin ticari yaşamına yerli üretimleriyle katkı sağlayan Barkan Kimya
30 yıla yakın edindiği tecrübeler ile yüksek teknolojili cihaz ve nano partiküllü ürünleri ile üretimlerine devam etmektedir.

DRY MAGIC Ürün Grubu
Bu ürün grubu kendi başına kullanılamaz. Cihaz yardımıyla sıvı fazdan buhar fazına geçirilir ve pulverize edilir. Kokunun nötralize edilmesi ve uygun KB değerinin altına düşürülmesi için doğru ürünü seçmek hayati önem taşımaktadır. Bu seçimleri yaparken baca gazı analizi yada koku kaynağının tanımlanması gerekmektedir.

Kullanım Alanları
Kuru buhar  Sistemi Fabrika Bacalarında, Ortam Koku Gideriminde , Çamur Kurutma  Tesislerinde  , Geri Dönüşüm  Tesislerinde  Koku Nötralziasyonu amacıyla Kullanılır

Ürün Avantajları

  • Toksikolojik olarak incelenmiş olup zararlılık teşkil etmemektedir.
  • Ürün tüketimi ml cinsinden ifade edildiği için ürün stok alanında yer kaplamamaktadır.
  • Ürün saf olarak kullanıldığından dolayı Seyreltme , karıştırma , hazırlama evreleri yoktur direk kullanıma uygundur.
  • Yönetmeliğe uygun olarak 1000 KB sınır değerin altında sonuçlar alınmaktadır.
  • Tesisin kapanmasına kadar giden süreci ve çevre Şikayetlerini önlenmektedir.

WHİTE MAGIC A2
Atık su içerisine direk olarak uygulanır. Ortama pulverizasyona göre koku sorununu kaynağında yok eder. Tüketim değerleri daha düşüktür.

WHITE MAGIC A2S2
Atık su içerisine direk olarak uygulanır. Ortama pulverizasyona göre koku sorununu kaynağında yok eder. Tüketim değerleri daha düşüktür.

WHITE MAGIC AP1
Sisleme sisteminde. Başlıca Hidrojen sülfür ve amonyak için etkilidir.

WHİTE MAGIC AP5
Sisleme sisteminde pulverizesyan amaçlı kullanılır.

DRY MAGIC ALPHA
Kuru Buhar sisteminde Hidrokarbon , amonyak ve asidik gazlar için etkilir.

DRY MAGIC FSH
Yem kokusu , Balık kokusu , rendeling tesisleri için üretilmiştir.

DRY MAGIC PENTA
Amonyak , mercaptan , detildisülfit ve bazik gazlar üzerinde etkilidir.

koku nötralizasyon kimyasal ürün