Atıksu Arıtma Tesisleri

1994 yılından başlayarak kimya sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ülkemizin ticari yaşamına yerli üretimleriyle katkı sağlayan Barkan Kimya
30 yıla yakın edindiği tecrübeler ile yüksek teknolojili cihaz ve nano partiküllü ürünleri ile üretimlerine devam etmektedir.

Atık suyun içerisine dozaj pompalarıyla, atık su geçişine bağlı olarak otomatik olarak ürün dozajlanır. Ürün kullanım konsantrasyonu 1 milyon litre atık suya(1000m3) 16L ürün dozajlanır. Bu sayede koku kaynakta yok edilir ve atık su 10 – 15 gün arasında kokusuz hale gelir. Atık suyun VOC, BOC, solvent ve içerdiği inorganik kirliliğe göre ürün miktarları değişiklik gösterebilir.

Atık su arıtma koku nötralizasyonunda, suyun içerdiği KOI değerleri , inorganik  yada organik kaynaklı atık suyun karakteristiğine göre farklı ürün grupları kullanılmaktadır.  Atıksularda koku nötralizasyonu sağlamak için öncelikle emisyon değerlini azaltmak gerekmektedir. Böylelikle  emisyonun sebep olduğu kötü koku sonucu birlikte ortadan kalkacaktır.  Sürdürebilir çevre politikalarını destekleyen , çevre şikayetine sebep olan koku giderimi gerçekleşecektir.

Organik Kirlilik Kaynaklı Atık Sular:

White Magic A2 ürünü ile pH değeri asidik olan atık sularda yapılan çalışmalar aşağıda grafik olarak belirtilmiştir.

Yapılan bu çalışmalarda 18 farklı atık su kullanılmış olup toplamda 4 farklı sektörün atık suyu baz alınmıştır.

Gıda fabrikaları, belediler, kauçuk fabrikaları, süt fabrikaları.

Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere KOİ değişimleri gözlemlenmeksizin akredite laboratuvarlarının vermiş olduğu koku raporlarının ortalama değerleri baz alınarak koku giderim miktarına karşın ürün tüketimi grafiği çizilmiştir.

atıksu arıtma tesisi nötralizasyonu
atiksu-aritma-tesisi-koku-notralizasyonu

İnorganik Kaynaklı Atık Sular :

White Magic A2S2 ürünü ile inorganik yükü fazla olan atık sularda özellikle H2S ve amonyak hedef olarak alınır.

Atık suyun üzerinde bulunan bu parametreler azaltılarak koku giderimi gerçekleşir.

Hem emisyon giderimi hem koku giderimi aynı anda gerçekleşmiş olur.

Kullanılan ürünler biyolojik arıtmalar da dahil olmak üzere atık su arıtma tesislerinde kullanılan aerobik ve anaerobik bakterilerin üzerinde zararlı etkisi olup olmadığına, bakteri popülasyonuna etki etmediğine akredite kurulu tarafından yapılmış “Bakteriye zararı yoktur belgesi” mevcuttur.

Bu sebeple atık su üzerinde kullanılacak ürünlerin bu belgeye sahip olması atık su sisteminin sağlıklı çalışması açısından hayati önem taşımaktadır.