KÖTÜ KOKU NEDİR
 
Koku havada çözülmüş haldeki koku verici moleküllerin verdiği histir. Kokuların çoğu organik bileşikler tarafından oluşsa da hidrojen sülfit ve amonyak gibi inorganik maddeler de kokabilir.
Kokunun etkisi iki basamaklı bir süreçte ele alınabilir. Birincisi Fizyolojik faz; burundaki stimulus bölgesinin reseptörler ile hissetmesi. Ardından Psikolojik faz başlar. Stimuluslar insan beyninin koku almadan sorumlu bölgesi tarafından uyarılır ve çalışması sağlanır.
Koku kirlenmesi günümüzde yaygın bir şekilde birçok kaynaktan (evler-kümesel kaynak; fabrikalar-noktasal kaynak; araçlar-çizgisel kaynak) etrafa yayılmaktadır. Her yıl Almanya’da yaklaşık 2,5 milyon ton organik bileşikler koku saçan maddeler olarak çevreye bırakılmaktadır. Çevre Teknolojisi uygulamaları açısından bakılınca; kirlilikleri önlemek ve ıslah etmek, iyileştirmek amacıyla yapılan tesislerde özellikle biyolojik işlemler sırasında anaerobiklerde yoğun, aerobiklerde ise pasif veya az olmak üzere insanı rahatsız eden koku saçan maddeler oluşmaktadır. Ayrıca organik maddeleri kullanarak ürünler üreten fabrikalarda da çok kesif koku kirlenmesi meydana gelmektedir (konserve fabrikaları, mezbaha v.b. yerler).
Atık su arıtma tesisleri, kompost tesisleri ve deponiler de diğer örnekleri. Batı ülkelerinde koku kirlenmesini kompost biyofiltresi ile önlemek ve koku maddelerini arıtmak için 1970'li yılların başından beri araştırmalar yapılmaktadır.
Federal Almanya'da 1986 yılının kasımında yürürlüğe giren Hava Kirliliği Standartları ve Kontrolü Yönetmenliği 15 ay gibi bir hazırlık dönemi beraberinde getirmişti. Açık ortamlarda, kapalı ortamlarda ve iş yerlerinde kirleticilerin olabilecekleri konsantrasyon değerleri ve kaynaklardan maksimum verilebilecek emisyonlar belirlenmişti. Arıtma teknolojisinin mevcut durumuna göre veya bu konuda daha da iyi teknoloji geliştirerek ileri arıtma teknolojisi dikkate alınarak arıtılması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda biyolojik olarak atık gaz arıtma yöntemleri de büyük önem kazanmaya başlamıştır. Önemi arttıkça da işletme tekniğine ait bilgi veri toplama ve değerlendirme ihtiyacı da artmıştır.
 
 
/images/library/e2d73baf-3df5-4e2f-8c43-422a0668d575.png
 
 WESTRAND İLE KOKU GİDERİMİ

 
    Mühendisliğimizin amacı basit fakat önemlidir. Kısaca, insanların çalıştığı her yerde daha sağlıklı, daha hoş, daha kaliteli bir yaşam ortamı sunmak üzere geliştirilmiştir. Westrand tarafından bulunan ve geliştirilen tüm mühendislik çözümleri bu temel değerler baz alınarak ortaya çıkmıştır. Verimliliğin garanti altına alınması için Westrand uzmanları prensipte, aldehit içeren temel ve sentetik yağları faydalı içerik ve özelliklerine göre dikkatlice seçerek non-toksik aktif becerilere sahip patentli eşsiz ürünler oluşturmuşlardır. 

WESTRAND’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 

-20 yıldan fazla deneyim
-Alınan koku mühendisliği çözümlerinin diyagnostiği ve uygulaması
-Patentli nötralize eden aktif prensipleri için geniş ürün yelpazesi
-20 ülkede 1500’den fazla müşteri referansı

 

    WESTRAND’ın hızlı ve kesin çalışmasının nedenlerinden biri de, yıllar boyunca kazandığı eşsiz tecrübesidir. Orijinal verimliliği ile en uygun koku çözümlerini sunmaktayız. Optimum koku mühendisliği sağladığımızdan emin olmak üzere her bir göstergeyi değerlendirmekteyiz. Her bir operasyon için, en iyi sonucu almak adına, çözümlerin onaylanması ve aktif prensiplerin belirlenmesi için özel çalışmaların yapıldığı, spresifik, teknik ve çevresel verilerin değerlendirildiği bir ön tanımlama yürütüyoruz. Yerinde testler ile bunları pekiştiriyoruz.

WESTRAND’IN PATENTLİ İNHİBÜTOR AKTİFLERİ;
 
-Etkili
-Toksik Olmayan
-Çevre Dostu'dur.


Çok çeşitli patentli etkinlik testleri, WESTRAND ürünlerinin aktif prensiplerinin kalite ve etkinliğini kanıtlamaktadır. Temel özellikleri, kokuları maskelemek yerinde her bir ürünü farklı kokuları nötralize etmesidir. Kimyasal reaksiyonu: kötü kokulu sülfat/tiyol ve amonyum/amin kümeleri ile karışan moleküller, yeni bir koku kombinasyonu oluşturmasıdır.